In onze tijd waar we veel horen van pesten op school of op het werk, willen we allen graag dat onze kinderen weerbaar zijn, zodat ze niet gepest worden (maar ook niet pesten).

Weerbaarheid (assertiviteit) is de vaardigheid om op een evenwichtige manier grenzen te kunnen stellen: Aan de ene kant zijn grenzen te bewaken en tegelijkertijd ook die van de anderen te respecteren.

Hoe kom je nu op voor jezelf? Er zijn twee uitersten van gedrag: Aan de ene kant staat aanvallend, agressief gedrag (je grenzen aanvallend aangeven en daarbij over de grenzen van iemand anders heengaan) , aan de andere kant staat passief, terugtrekkend gedrag (je eigen grenzen niet aangeven en over je eigen grenzen laten gaan). Assertiviteit is de middenweg: op een respectvolle manier opkomen voor jezelf.

Hoe kunnen we nu onze kinderen weerbaar maken? Dé oplossing bestaat jammer genoeg niet, maar we kunnen door volgende punten assertiviteit bij onze kinderen bevorderen:

  • Leer je kind dat Jezus zo veel van hem of haar houdt dat Hij zelf voor hem of haar gestorven is. Zo ervaart het dat het geliefd en kostbaar is.
  • Het voorbeeld bij de ouders: In de meeste huwelijken is één partner eerder aanvallend en de ander eerder passief, of de partners wisselen de twee stijlen van communicatie met elkaar af. Het beste voor kinderen zou zijn, als beide ouders hun mening op een respectvolle manier durven uiten. Laten we dit oefenen.
  • Accepteer je kind zoals het is met al zijn verlangens, behoeften en wensen. Respecteer wat het voelt, zonder het meteen af te keuren. Je moet daarom niet op alle wensen ingaan, maar je kan de reden hiervoor op een respectvolle manier uitleggen.
  • Luister naar je kind, zo merkt het, dat het belangrijk is. Dat bevordert zijn zelfvertrouwen.
  • Laat je kind vaak spelen met leeftijdsgenoten. Op die manier leert het de regels en omgangsvormen van de anderen, wat helpt om zich zelfbewust te gedragen.
  • Help je kind een eigen mening te vormen. Laat hem bijvoorbeeld eens kijken naar een populair tv-programma, waar het anders niet naar mag kijken. Zo kan het (samen met jou) zich een mening vormen en kan meepraten met zijn vrienden.

In de Bijbel gaat het om meer dan opkomen voor jezelf: het gaat altijd om Gods eer, niet om onszelf. Wie zichzelf kan aanvaarden omdat God hem aanvaard heeft, staat sterk in zijn schoenen om Gods wil te doen. En wat is Gods wil? Jezus heeft het ons voorgeleefd wat het kan betekenen: eens heeft Hij de tempel gereinigd om voor Gods eer te strijden, en andere keer is Hij aan het kruis gegaan om Gods wil te doen.

Laten we onze kinderen toerusten om te leren leven tot eer van God en in goede samenleving met anderen.