Spreken is zilver, zwijgen is goud – het is een Bijbelse gedachte dat het beter is om te luisteren dan om te spreken (Jak. 1:19). Dit komt de relaties onderling ten goede.

Maar zwijgen is niet altijd beter dan spreken. Soms ben jij degene die mag of zelfs moet spreken. Er zijn verschillende omstandigheden waarin we beter spreken dan zwijgen. Bijvoorbeeld als we gezondigd hebben, als we hulp nodig hebben of als we een andere last met ons meedragen. David zegt al in Psalm 32:3: “Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg.”

Ook jongeren dragen dingen met zich mee, die beter uitgesproken dan verzwegen zouden worden. Vele christen-jongeren spannen zich in om lief te hebben terwijl ze in hun omgeving niet geliefd zijn. Wie heeft een luisterend oor voor hen dat de last kan verlichten? Anderen doen misschien onder groepsdruk dingen die ze eigenlijk niet willen en leven met een slecht geweten. Wie zegt tegen hen, dat er vergeving is, als zij spijt hebben van hun daden? Weer anderen zijn het slachtoffer van pesten, geweld of misbruik. Wie helpt hen om een weg te vinden naar een toekomst die God voor hen in gedachten heeft?

Als ouder is het goed om op signalen van je kind of je tiener te letten. Soms laten ze even iets zien van hun problemen. Als je er niet op ingaat, zullen ze in de toekomst eerder zwijgen.

Vaak loopt de communicatie niet van een leien dakje als je kinderen in de tienerleeftijd zijn. Verbied je kind niet om met iemand buiten het gezin te spreken maar bemoedig het om iemand te zoeken die op een volwassen en Bijbelse manier met de problemen omgaat (tienerleider, gemeentewerker, Chris). Voel je niet schuldig dat het jou niet lukt, maar wees blij als je kind iemand anders vindt om te spreken. Vertrouw erop dat de ander wijs omgaat met het verhaal van je kind.

Is er in uw gemeente iemand die zich inzet voor kinderen en jongeren? Die het contact zoekt met hen en bij wie zij terecht kunnen?

De cursus kinder- en tienerpastoraat van Chris wil mensen ondersteunen die zich hiervoor willen inzetten. Kijk voor meer informatie op deze website of stel je vragen bij info@chris.be.