Onze ouders voedden anders op dan wij. Onze generatie heeft boeken gelezen over opvoeden. Wij zijn op de hoogte en up-to-date met onze opvoedingsstijl: Belonen in plaats van straffen, onderhandelen in plaats van autoritair optreden, vrijlaten in plaats van beperken – we doen het anders. En we bekijken de opvoedingsstijl van de vorige generaties kritisch.

Maar wie zegt ons dat wij goed zitten met onze doelen en het toepassen ervan?

Opvoedingsstijlen komen en gaan, evenzo psychologische stromingen. Slim is men vaak pas achteraf. Ook wij als ouders, niet alleen de kinderen. Kunnen we dit voorkomen? Wie kan ons helpen?

Sinds de verlichting in de 17de eeuw staat in het algemeen niet meer God maar de mens in het middelpunt van het leven. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat het goede in de mens hem de weg zal wijzen.

Heb je er al eens over nagedacht hoe deze visie in de praktijk omgezet wordt in de opvoeding? Experimenteren is een sleutelwoord in onze maatschappij: kinderen en jongeren moeten blijkbaar zelf hun weg zoeken. En aangezien “de waarheid” ogenschijnlijk niet bestaat, is elke weg die ze kiezen goed. De ouder moet volgens de algemene trends het liefst inspelen op het kind, het kind vrijlaten en aan zijn wensen voldoen.

Hoe staat de Bijbel daar tegenover?

Wij als christenen zijn ervan overtuigd dat het Woord van God eeuwig is en altijd geldig. Waarom zou dit niet ook voor de opvoeding gelden?

In de Bijbel lezen we dat de mens zondig is van kleins af. Dit geeft ons een heel andere visie op opvoeding. Leiding door de ouders is nodig. Het gezag van de opvoeder en de gehoorzaamheid van het kind zijn daarin de basis. De ouder heeft dan weer de opdracht om onder de autoriteit van God te staan en Zijn liefde door te geven. Het doel van de opvoeding staat vast: een goede relatie van het kind naar God toe en naar de medemens. Als ouders bewust zijn van hun eigen zonde en die van het kind, zullen ze anders opvoeden dan als ze ervan uitgaan dat het goede in de mens de kinderen zal leiden. Leiding geven, keuzes maken aan hand van Gods Woord, straffen niet uit woede maar om het kind te leiden tot inzicht, vergeving vragen en vergeving schenken, dat zijn de gevolgen van een Bijbelse opvoeding.

Laat je niet meeslepen met algemene trends. Toets alles aan hand van de Bijbel. Deze waarheid staat vast over generaties heen.