KJP

Kinderen en jongeren hebben jou nodig!

Ben je ouder, leerkracht, kinder- of jeugdwerker? Dan ben je vast al eens in aanraking gekomen met verhalen rond pijn, verdriet, twijfel, angst, onzekerheid,... Het is niet altijd makkelijk om te weten hoe je op een goede manier in gesprek kan gaan hierover. Daarom wil de cursus KJP je de nodige handvaten aanreiken!

Nieuwe naam en nieuw concept, maar dezelfde stevige basis

KJP, kort maar krachtig. Maar voor wat staat het eigenlijk?
De term staat voor kinder- en jongerenpastoraat, een vijfdaagse cursus aangeboden door Chris België in samenwerking met het EJV.
Er wordt ingegaan op de basisprincipes van het pastorale werk, maar ook enkele zeer actuele thema's die leven bij de kinderen en jongeren komen aan bod.                      Aan de hand van tussentijdse huiswerkopdrachten willen we jullie stimuleren om jullie echt te verdiepen in de thema's en ook al toe te passen in de dagelijkse praktijk.
We gaan samen op een interactieve manier op zoek naar hoe we de rots in de branding kunnen zijn voor kinderen en jongeren. Niet enkel zitten en luisteren dus!

 


 

 1. Data, tijdstip en thema’s

  !Opgelet: omwille van de pandemie zal er een online aanbod zijn van de cursus. Zie info en inschrijvingen!

   

  10.10.2020     Basisprincipes van pastoraat voor de eerstejaarsstudenten/rouwverwerking voor tweedejaarsstudenten

  28.11.2020     Kinderen en jongeren met een kenmerk

  30.01.2021     Sociale media

  13.03.2021     Angst en depressie

  15.05.2021     Verslaving

   

  Dag 1 zal doorgaan van 10u tot 18u (enkel voor eerstejaars).

  De overige dagen zullen doorgaan van 10u tot 16u.

   

 2. Pijlers

  De cursus rust op 3 pijlers. Elke cursusdag wordt opgebouwd aan de hand van deze vaste waarden:

  • De Bijbel staat centraal als grootste wijsheidsbron

  We geloven dat de Bijbel door God gegeven is als handleiding, levensgids en instrument dat ons hoop en perspectief biedt.

  • Aanleren van pedagogisch-pastorale principes

  Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om te kunnen aansluiten op de leefwereld van kinderen en jongeren. Daarnaast bekijken we handvaten en bestaande werkvormen om in gesprek te gaan over moeilijke thema’s met kinderen en jongeren en hen gepast te kunnen helpen en begeleiden. We nodigen experten of ervaringsdeskundigen uit om over specifieke thema’s te komen spreken.

  • Aandacht voor zelfzorg

  Als jeugdwerker neem je jezelf mee in hoe je met jongeren praat, speelt, bezig bent. Iedereen heeft reeds bepaalde levenservaringen en is daardoor gevormd. Als het gaat over moeilijke thema’s, is het goed om jezelf bewust te zijn van je eigen gedachten, behoeften, ervaringen alvorens kinderen & jongeren te begeleiden. Er is daarom een grote plaats voor zelfreflectie.

 3. Waarom deze cursus volgen?

  “Het was een mooie cursus en heb veel geleerd en kennis op gedaan!”

  “Het was een bijzondere cursus met een fijne begeleiding.”

  “Ik heb door deze cursus veel meer inzicht in vele dingen gekregen…”

  “Een cursus gekenmerkt door enthousiasme, gedrevenheid en gastsprekers die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat.”

  “Gods Woord kreeg een centrale plaats in de verschillende onderwerpen.”

  “Na mijn opleiding orthopedagogie is het verrijkend om van de Bijbelse kijk op die dingen te leren.”

  “Ik vond het heel erg de moeite waard!”

  “Ik vind het jammer dat de cursus gedaan is.”

   

 4. Locatie en kostprijs

  Locatie

  Centrum voor Pastorale Counseling

  Tervuursesteenweg 194C

  3001 Heverlee

  België

   

  Kostprijs

  90 euro inschrijvingsgeld

  Bijkomende kost van +/- 50 euro voor de aanschaf van verplichte literatuur

   

 5. Info en inschrijvingen

  Online alternatief voor de cursus kinder- en jongerenpastoraat 2020-2021

  Alle lesdagen worden gespreid via opnames beschikbaar gesteld. Het nodige materiaal zoals de reader, Powerpoint en het logboek worden digitaal doorgestuurd. Dit geeft iedereen de nodige ruimte om op eigen tempo de lessen door te nemen en de bijhorende opdrachten te maken en in te leveren. Er worden drie momenten doorheen het jaar voorzien om opdrachten in te leveren.

  Indien de maatregelen het toelaten, wordt er ook twee à drie keer fysiek samengekomen om de inhoud van de lesdagen verder te bespreken, samen uit te wisselen en ook praktisch aan de slag te gaan met de leerstof in de vorm van workshop, gevalsstudies, rollenspellen,… Indien dit niet fysiek kan, zal dit via een online platform gebeuren.

   

  Wil je graag meer informatie?

  Mail dan naar info@chris.be

   

  Inschrijven kan via deze link

  Omdat we niet starten op 10 oktober, lopen de inschrijvingen nog twee weken langer!