God heeft geen kleinkinderen, alleen kinderen. Ook al willen we als ouders graag dat onze kinderen dezelfde weg met de Heer gaan, ze moeten toch zelf de keuze maken of ze kinderen van God willen zijn.

Wij kunnen niet voor hen beslissen, maar wij als ouders kunnen de grond voorbereiden waarop deze vrucht kan groeien. In het boek “Uw erfgoed – doelgericht een geestelijke erfenis nalaten” (verkrijgbaar via de webwinkel van www.pastoralecounseling.org) worden er vier terreinen beschreven waarop wij ons hiervoor kunnen richten. Deze zijn de gezinsgeur, de gezinskompas, gezinstradities en gezinsmomenten.

Bij de gezinsgeur gaat het daarom dat we in ons gezin een klimaat creëren dat Gods karakter en liefde weerspiegelt. Het is goed als wij ernaar streven.

De gezinskompas geeft ons gezin richting. In de Bijbel zien we vaak dat het mis loopt, als mensen deden “wat in hun ogen recht was”. Laat je niet leiden door een goed gevoel of door maatschappelijke gegevens, maar laat je leiden door de maatstaven van de Bijbel.

Gezinstradities helpen om verhalen, geloofsovertuigingen en gewoonten van de ene naar de andere generatie over te brengen. Dit versterkt bij onze kinderen en tieners het gevoel van identiteit.

Gezinsmomenten zijn speciale gelegenheden waarin wij waarden en geloof overdragen op de volgende generatie. Hier zijn wij gericht met Gods Woord bezig en brengen dit aangepast aan de leeftijd van onze kinderen.

Laat de geloofsopvoeding niet alleen aan de gemeente over. God heeft aan ouders de opdracht gegeven om aan hun kinderen van Hem te vertellen. Laat het niet aan de toeval over, maar maak een plan wat en hoe je hieraan wilt werken. Denk na over wat goed was in de gezinnen waar jullie als ouders vandaan komen. Alleen zo kan je het goede behouden en het minder goede achter je laten. Geloofsopvoeding is een lang proces, laat je dus niet ontmoedigen als je niet direct succes ervaart.

Om altijd weer aangemoedigd te worden kan je het “familiemoment” bestellen, een folder die ouders wil ondersteunen bij hun opdracht om op een Bijbelse manier hun kinderen op te voeden (meer informatie op www.pastoralecounseling.org, doorklikken naar “Family Builders”).