In ons leven moeten we veel wachten: wachten in de rij aan de kassa, wachten op de bus, wachten op de oogst, wachten op de uitslag van de dokter, wachten op een gebedsverhoring, wachten op het huwelijk, wachten op een kind, … Wachten is een onderdeel van ons leven, maar wachten is minder en minder populair. Omdat we wachten zo moeilijk vinden, kunnen we onze boodschappen per internet bestellen en gewoon afhalen. Wachttijden worden gevuld met telefoneren, werken of internetten op de i-pad of luisteren naar muziek. En als je koopt via afbetaling, hoef je niet eerst te sparen. Je kan direct je wensen vervullen. Je hebt geen geduld nodig.

In de Bijbel is wachten vanzelfsprekend: Jakob moest vele jaren wachten (en werken) om te kunnen trouwen. Jezus ging 40 dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn dienst – een soort wachttijd. Ook Mozes neemt 40 dagen de tijd en komt dan met de 10 geboden terug naar het volk. En de boodschap van de profeten was gekenmerkt door te moeten wachten op de verlossing die pas eeuwen later door Jezus ging komen.

In Romeinen 5:3-5 zegt Paulus: “Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” En in Galaten 5:22 wordt geduld als één van de vruchten van de Geest genoemd. Wachten is in de Bijbel nooit iets dat je moet ondergaan, maar het is een tijd van actieve voorbereiding en vorming.

Is het niet de moeite waard om je kinderen te leren om te wachten? Het is mooi als je kinderen geduldig kunnen wachten op een gebedsverhoring, als ze kunnen wachten tot ze voldoende centjes bij elkaar hebben gespaard, als ze geduldig kunnen wachten op hun huwelijk…

Maar hoe leren ze dat? Door allemaal kleine dingen die het leven biedt. Als wij als ouders wachttijden beschouwen als kansen is de eerste stap al gezet. Je kan gewone situaties in het leven gebruiken: Leer je kind te wachten tot je klaar bent met telefoneren, laat hen sparen tot ze hun eigen gsm kunnen betalen, laat ze wachten tot ze 13 jaar zijn voor ze op facebook mogen (dat is de wettelijke leeftijd), help hen om langdurig te bidden voor de bekering van een vriend…

En…, het is nooit te laat om te leren. Ook wij als ouders kunnen nog groeien in het geduldig wachten.