Wat doen we niet alles ervoor dat onze kinderen gelukkig zijn: de kinderkamer zit vol met speelgoed, de agenda is gevuld met activiteiten, en we waken erover dat de leraren onze kroost goed behandelen. Hindernissen in het leven van onze kinderen ruimen we uit de weg met het doel dat ze een gelukkige kindertijd zullen hebben.

Je kan natuurlijk ook zeggen: echt geluk kan je alleen bij God hebben. Het geluk is niet hier op aarde te vinden. Jezus spreekt er immers van dat Zijn navolgers hun kruis moeten opnemen. En in de Bergrede spreekt Hij ervan dat we geluk ergens anders vinden dan de mens op eerste zicht zou verwachten: in verootmoediging voor God en afhankelijkheid van God. Midden in ongemakken en strijd ervaren we rust en veiligheid bij God.

Ook onze kinderen verlangen naar veiligheid: als kinderen een thuis hebben waar ze kunnen schuilen, kan er veel gebeuren rondom hen; zij hebben een houvast. Baby’s en kleine kinderen ervaren veiligheid als ze goed verzorgd worden, als er in hun noden wordt voorzien. Schoolkinderen krijgen houvast door grenzen die hen gesteld worden: ze weten waar ze aan toe zijn. En wanneer pubers door hun emoties heen- en weer geslingerd worden, is veiligheid bijzonder belangrijk. Wie veiligheid ervaart, ervaart een bepaalde soort van geluk.

Hoe kunnen wij nu deze veiligheid geven? De basis hiervoor zijn wij als ouders. Het grootste geschenk voor je kinderen is het als je hen een voorbeeld geeft van een gezond en gelukkig huwelijk. Dit geeft de grootste veiligheid die je hen kan bieden. De Britse gezinstherapeut David Code stelt in zijn boek ”To Raise Happy Kids Put Your Marriage First” dat koppels meer aandacht moeten schenken aan hun onderlinge relatie in plaats van voortdurend met de kinderen bezig te zijn. Dit is voor de kinderen veel belangrijker, dit geeft hen het belangrijkste gevoel, het gevoel van veiligheid. Als de ouders onderling een goede relatie hebben, is het gemakkelijker om samen grenzen te stellen, om evenwichtig met de dagdagelijkse vragen om te gaan, om liefde aan je kinderen door te geven.

Maar wat als dit niet (meer) zo gemakkelijk gaat? Zoek hulp voor je huwelijk! Doe het voor je kinderen, jezelf, voor God.